30-lecie Kaliskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk-18.11.2017r.

KTPN

Kaliskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk

62-800 Kalisz  ul.Bankowa 9

tel. 880 305 312

ktpn.kalisz@wp.pl

 

 


 

PEKAO SA I Oddzia³ Kalisz
51 1240 2946 1111 0000 2873 3766

patrz Komunikaty