Uczestnictwo członków KTPN  w obchodach XV Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

 W ramach XV Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, Urząd Miejski przy współpracy Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu oraz Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu zorganizowały sympozjum zatytułowane „Ludzie gościńca. Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze”, które odbyło się w dniu
14 września 2007 r. w sali audiowizualnej przy Sanktuarium św. Józefa. Obok ks. prałata dr. Jacka Ploty, kustosza Sanktuarium św. Józefa, który mówił o religijnym sensie pielgrzymki i kaliskich tradycjach pielgrzymowania oraz mgr Anny Jabłońskiej-Ważny, kierowniczki działu etnograficznego Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, która wystąpiła z referatem „Krzyże i kapliczki jako znaki
w przestrzeni”, przemawiali członkowie KTPN: mgr Sławomir Przygodzki, mgr Halina Marcinkowska
i dr Danuta Wańka.

           S. Przygodzki wygłosił referat pt. ”ZIEMIA OBIECANA. O Kaliszu wielokulturowym               
i wielonarodowym w XIX w.” A. Marcinkowska mówiła o obrzędach przejścia w kulturze żydowskiej,
a D. Wańka poprowadziła zebranych „Szlakiem Ojca Augustyna Kordeckiego” urodzonego            
w Iwanowicach w 1603 r., przeora i obrońcy Jasnej Góry, zmarłego w Wieruszowie w 1673 roku.

         Wystąpienia członków KTPN były bogato ilustrowane, co z pewnością zwiększyło ich atrakcyjność. S. Przygodzki zaprezentował kilka nieznanych dotąd materiałów źródłowych, a H. Marcinkowska pokazała fotografie ilustrujące obrzędy kultury żydowskiej, towarzyszące najważniejszym momentom życia człowieka, od narodzin po śmierć. Także D. Wańka swoje wystąpienie zobrazowała wieloma fotografiami.

13 września 2007 r. w Bibliotece Głównej przy ul. Legionów 66 odbyło się spotkanie z kolejnym członkiem KTPN, dr. Michałem Jarneckim, który przedstawił wystąpienie pt. „Ludzie gościńca. Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze”, połączone z prezentacją materiału zdjęciowego zebranego podczas licznych podróży po świecie. Dr. M. Jarnecki wyjaśnił zebranym różnice pomiędzy podróżowaniem  a turystyką: Jest znaczna różnica między podróżowaniem a turystyką. Nie każdy musi mieć silę i chęci do podróżowania. Podróżnik bowiem zdany jest na improwizację. Turysta natomiast wybiera się „na gotowe". Podróże to moja pasja. Świat, którego się nie boję. Nawet w „osi zła ", w Iranie, spotkałem bardzo sympatycznych ludzi. Należy bowiem odróżnić opinię o kraju od opinii o ludziach, którzy tam żyją. Ludzie są różni, jak
i my jesteśmy różni. Najgroźniejsze bywają stereotypy kulturowe. Podróże dały mi dystans do świata
i otaczającej mnie rzeczywistości.

Danuta Wańka