Kronika KTPN

ROK 2019

6 lipca – na ul. Złotej w Kaliszu odbył się „Kurs na Śródmieście”, na którym wśród wielu atrakcji zorganizowanych przez Urząd Miasta Kalisza, zaprezentowało swoją ofertę wydawniczą Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Fot. http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/kurs-na-srodmiescie-w-kaliszu-spacer-koncerty-i-atrakcje-na,5197069,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR3q4l4sK19QhrA9i84B1i4VHB5Kjh0P3f9ERHu52gCE9gbI_9B4D6gP8H4

Lipiec – ekspertyzę w zakresie historii regionu ulic Podgórze i Wojciecha Jabłkowskiego w Kaliszu z opisem historii tego obszaru
i oceną walorów urbanistyczno-architektonicznych zespołu przestrzennego, na potrzeby miejscowego planu rewitalizacji miasta Kalisza, opracował Makary Górzyński – historyk architektury, doktorant Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Autor już wcześniej zrealizował pod opieką prof. Barbary Arciszewskiej m.in. projekt badawczy „Architektura i urbanistyka Kalisza przełomu XIX/XX wielu w kontekście procesów nowoczesności. Społeczeństwo, miasto, przyszłość”. Polecamy serdecznie stronę Urzędu Miasta Kalisza - http://www.rewitalizacjakalisz.pl/?p=4707

Lipiec – w czasopiśmie „Społeczni.pl” nr 7/2019 umieszczona została notatka o sukcesie Ewy Martinek (członka KTPN) związanym
z wyróżnieniem w konkursie za najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta w roku 2018 w dziedzinie nauk humanistycznych
i społecznych przyznaną przez Polską Akademię Nauk.

18 czerwca – w Sali Koncertowej Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie odbył się jubileusz 30-lecia Klubu Kaliszan w Warszawie. Na uroczystości wystąpił Chór „Polonia” im. Ignacego Paderewskiego, a słowo wstępne wygłosił prezes dr Bogdan Bladowski (członek KTPN) oraz Elżbieta Krzewska wicedyrektor Instytutu. Następnie wystąpiła prof. Barbara Szacka z wykładem pt. „Kaliszanie w Warszawie Anno 2019”, a po wykładzie można było zobaczyć wiele zdjęć Kalisza i zapoznać się z albumem „Kalisz wczoraj i dziś”. Wśród uczestników można było spotkać wielu kaliszan m.in. doc. dr. inż. Wiesława Depczyńskiego (członka KTPN), nie zabrakło również delegacji z Kalisza w osobach: prof. Krzysztofa Walczaka prezesa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Adama Borowiaka dyrektora MBP im. A. Asnyka w Kaliszu.

17 czerwca – Profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr hab. Krzysztof Walczak otrzymał nominację na kolejną kadencję w Radzie Towarzystw Naukowych Polskiej Akademii Nauk, podpisaną przez prezesa PAN, prof. Jerzego Duszyńskiego. Udział w działaniach Polskiej Akademii Nauk prof. K. Walczaka, kaliszanina i pracownika kaliskiej uczelni jest kolejnym dowodem docenienia młodego środowiska naukowego powstającego w grodzie nad Prosną, w szczególności zaś działalności jednego z najprężniej działających towarzystw naukowych – Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Ceremonia wręczenia nominacji miała miejsce w siedzibie PAN w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Fot. Ewa Obała

14 czerwca – w kaliskim Ratuszu, dn. 14 czerwca br. miało miejsce podsumowanie 25. edycji konkursu „Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego”. Laureatom wyróżnienia od Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk wręczyła wiceprezes prof. Ewa Andrysiak, a wśród nich znaleźli się: Michalina Radomska, Amelia Hofman i Tomasz Biały z Prywatnej Szkoły Podstawowej „Jagiellończyk” w Kaliszu (opiekun: Jakub Marciniak) oraz Zuzanna Więckowska i Krzysztof Piekarski ze Szkoły Podstawowej w Rajsku (opiekun: Bernadetta Blek).

Fot. https://www.kalisz.pl/…/jubileuszowy-konkurs-ad-fontes,16876

13 czerwca – w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyło się posiedzenie naukowe z mgr Moniką Sobczak-Waliś na temat „Doruchowscy z Mycielina. Reminiscencje z dziejów rodziny”. Prelegentka przedstawiła losy rodziny szlacheckiej, posiadającej jeden z najlepiej prosperujących majątków na ziemi kaliskiej. Szczególną uwagę zwróciła na pierwszego właściciela Teodora Doruchowskiego, syna Feliksa, wnuka Teodora i prawnuka Adama oraz innych członków rodziny. Całość ilustrowana była pokazem multimedialnym.

Fot. Ewa Obała

7 czerwca – w Święto Miasta Kalisza, miała miejsce Uroczysta Sesja Rady Miasta Kalisza 2019 w WP-A UAM w Kaliszu, na której wyróżnieni zostali m.in. członkowie KTPN w osobach: dr Grażyna Schlender, mgr Edward Pudełko.   

Fot. http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/swieto-miasta-kalisza-2019-uroczysta-sesja-rady-miasta,5158289,artgal,42494501,t,id,tm,zid.html?fbclid=IwAR1g4h9nnfOVJyAuCtquxuHFKV0WQNVLgurEdfYVmvyMNmbYKJ_ueCXx0X0

8 maja – członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Jarosław Kisiel, obronił rozprawę doktorską na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Sozańskiego. Dysertacja zatytułowana była „Struktura szkolenia najlepszych polskich zawodników w chodzie sportowym w latach 1997-2004 i 2009-2016.” Panu  Doktorowi serdecznie gratulujemy, życząc sukcesów w pracy naukowej, dydaktycznej i społecznej.

29 maja – w lokalu KTPN odbyło się spotkanie naukowe, na temat prowadzonych badań, gromadzonych materiałów, celów
i postępów w pisaniu pracy doktorskiej pt. „Studenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w czasie odwilży (1955-1962)”, które omówiła mgr Ewa Martinek. Po wykładzie rozwinęła się dyskusja wnosząca wiele ciekawych wątków związanych z tematem.   

Fot. E. Obała

24 maja – w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk dnia 24 maja br. miało miejsce spotkanie naukowe zorganizowane przez Pracownię Historii Sztuki i Kultury Artystycznej pod przewodnictwem dr Iwony Barańskiej, poświęcone wystąpieniu doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego Makarego Górzyńskiego na temat „Wielkie plany w małym mieście. Polityczność architektury w czasach państwowej modernizacji – przypadek Turku w I połowie XX wieku”. Prelegent mówił o swoim projekcie badawczym, prowadzonym w ramach Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na rok 2019 i realizowanym przy pomocy środków budżetowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Fot. E. Obała

21 maja – Serdecznie gratulujemy Makaremu Górzyńskiemu (członkowi KTPN), pięknie wydanego albumu i udanej promocji w Pałacu Kreutzów w Kościelcu. Przedstawiamy opis wydarzenia: "W siedzibie Liceum Plastycznego w Kościelcu (pow. kolski) - dawnym Pałacu Kreutzów odbyła się promocja albumu historycznego autorstwa Makarego Górzyńskiego (badania historyczne, kwerendy, opr. merytoryczne, teksty) i zespołu (opr. graficzne, fotografie). Publikacja jest efektem wielu lat pracy badacza oraz współpracy
z dyrekcją Liceum Plastycznego. Ukazała się niezwykła książka łącząca walory opracowania naukowego, studium architektonicznego i romantycznej narracji prowadzonej śladem rodzinnego albumu. Wartość dzieła podbijają znakomite fotografie i szata graficzna, która eksponuje dokumenty ikonograficzne pozyskane z unikatowych, bo familijnych kolekcji." 

Tekst i fot. Anna Tabaka 

 

8 maja – w Tarasach Zimowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, miało miejsce spotkanie promocyjne osiemnastego tomu czasopisma naukowego „Zeszyty KTPN”, zorganizowane przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Bibliotekę Uczelnianą PWSZ. Tom, tym razem poświęcony pięćsetleciu Reformacji na ziemi kaliskiej, przedstawił prezes towarzystwa naukowego, prof. Krzysztof Walczak, zaś treści jednego z artykułów zaprezentował mgr Marcin Mikołajczyk, przybliżając dzieje parafii ewangelickiej, funkcjonującej niegdyś w Sobiesękach i okolicznych wsiach.
Gościem honorowym spotkania, gromadzącego był recenzent tomu, prof. dr hab. Karol Karski, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, sale zaś wypełnili członkowie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, bibliotekarze, sympatycy historii Kalisza
i regionu.
Promocja czasopisma wypadła w Dzień Bibliotekarza i obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, dlatego dodatkową atrakcją był stoisko z calisianami oraz kącik książek z możliwością zabrania ich nieodpłanie ze sobą do domtu.

Fot. E. Obała

30 marca – w Tarasach Zimowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu odbyło się XXXI Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Fot. E. Obała

30 marca – ukazały się „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” nr 18 pt. „Pięćset lat reformacji na ziemi kaliskiej” pod red. prof. Krzysztofa Walczaka. Tom zawiera wiadomości o historycznych losach wspólnoty ewangelicznej działającej na terenie Kalisza
i regionu, jak również można poznać w nim biografie wielu wybitnych postaci tego środowiska. Ponadto periodyk przynosi recenzje, sprawozdania, wspomnienia o zmarłych członkach towarzystwa naukowego, a  z rubryki „Z życia towarzystwa” można dowiedzieć się o ważnych wydarzeniach i wydawnictwach KTPN. Wśród autorów tomu znaleźli się: Ewa Andrysiak, Bogumiła Celer, Henryka Karolewska, Małgorzata Kołodziej, Marcin Mikołajczyk, Ewa Obała, Edyta Pietrzak, Łukasz Podlewski, Krzysztof Rottermund, Grażyna Schlender, Monika Sobczak-Waliś, Krzysztof Walczak, Grzegorz Waliś i Kazimierz Wojciechowski. 

20 marca – w kaliskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa o zrealizowanym projekcie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk dzięki wsparciu finansowym Miasta Kalisza pt. „Inwentaryzacja i digitalizacja spuścizny Adama Chodyńskiego”.

Fot. https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/odnaleziono-rekopisy-chodynskiego,13280?fbclid=IwAR24cQEHUITynUelqYCemdZ3Tb8OiMVK6pd64sTQEx9htReXWSl-FMJuF6Y

4 marca – w budynku siedziby odbyło się spotkanie Pracowni Bibliografii Regionalnej z przewodniczącą prof. Ewą Andrysiak, omawiano plany o przygotowaniach kolejnych bibliografii do druku.

25 lutego – w siedzibie towarzystwa miało miejsce posiedzenie naukowe na temat „Tadeusz Kulisiewicz (1899-1988) – portret zawłaszczony : fragmenty” autorstwa Anny Tabaki. Organizatorem spotkania była Pracownia Historii Sztuki i Kultury Artystycznej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z przewodniczącą dr Iwoną Barańską. Na spotkaniu licznie przybyli goście mogli wysłuchać ciekawej prelekcji na temat losów i dzieła artysty, któremu w roku 2019 poświęcone są obchody w Kaliszu.

Fot. Mieczysław Zaremba

24 lutego – Kalisz gościł studentów historii sztuki z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członków Koła Naukowego Historii Architektury ArcHist z Politechniki Wrocławskiej, którzy brali udział w wyjeździe naukowym zorganizowanym przez Mateusza Rabiegę, współpracującego z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Uczestnicy wycieczki szczególną uwagę zwrócili na odbudowę miasta w dwudziestoleciu międzywojennym, odrestaurowany niedawno kościół franciszkanów i wybitne dzieło powojennego modernizmu – kościół Miłosierdzia Bożego. Opiekunem naukowym wyjazdu był dr hab. Jerzy K. Kos, natomiast swoją wiedzą na temat Kalisza podzielił się z uczestnikami Makary Górzyński, członek KTPN.

Tekst: Mateusz Rabiega
Fot. Prof. Jerzy, Krzysztof Kos

20 lutego – oficjalnie ruszyła nowa strona Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, której przewodniczącą jest dr Iwona Barańska. Pomysłodawcą strony jest Makary Górzyński, który ją zaprojektował i prowadzi.

https://ktpn-historiasztuki.wixsite.com/pracownia

13 lutego – ukazał się szósty tom periodyku „Studia Kaliskie : Studia Calisiensia”, wydawanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu i Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Czasopismo to poświęcone jest m.in. problematyce zarządzania, bezpieczeństwa i obronności państwa. Edycja została przygotowana pod redakcją doc. dr. Jana Frąszczaka, a autorami publikacji są wykładowcy kaliskiej uczelni.

7 lutego – w sali kaliskiego ratusza władze Miasta Kalisza stosownym zarządzeniem powołały Komitet Obchodów Roku Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu. Do współpracy zaproszono przedstawicieli wielu instytucji, organizacji pozarządowych
i placówek edukacyjnych, wśród nich prezesa prof. Krzysztofa Walczaka Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.  

https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/kultura/pokulisujmy-,11735?fbclid=IwAR0WNZv0hHun_F8ki1T740qWQ6azXP8L4yRW7YOe45goOIhTXjVGk-JCTkE

30 stycznia – w kaliskim ratuszu odbyło się spotkanie podsumowujące wszystkie przedsięwzięcia zorganizowane w 2018 r. podczas obchodów Roku Adama Asnyka w Kaliszu. Władze Miasta podziękowały za włożony trud i pracę dla upamiętnienia kaliskiego poety.

https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/rok-adama-asnyka-podsumowany,11407?fbclid=IwAR2FPFFzM9SM1TRgmry_69wKLde8MJODN1vW7Z8SpaaF9klkCdo26EtYn1k

 

27 stycznia – Makary Górzyński (reprezentujący także Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk), wygłosił prelekcję pt. "Pięknie, wygodnie – a może, czy w ogóle? Jak się mieszkało w Kaliszu początków XX wieku”. Na ten ciekawy wykład licznie zebrali się kaliscy słuchacze w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu - na pierwszym w 2019 roku wykładzie popularno-naukowy z cyklu "Fotoplastikon - Kalisz na fotografiach XIX i XX wieku".

http://ckis.kalisz.pl/fotoplastikon-jak-sie-mieszkalo-w-kaliszu-poczatkow-xx-wieku-fotorelacja/?fbclid=IwAR1KpN5Vjs4tQIroi_ujkqdKHw-2mrzQDbF3ysFS4NN5yL-n7Lk_b73kh3A

ROK 2018

12 grudnia – w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz z okazji 100. rocznicy uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych, dnia 12 grudnia b.r. w kaliskim Ratuszu miała miejsce konferencja naukowa pt. „Kobiety w Niepodległej”, zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Kaliszu i Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ze wsparciem władz Miasta Kalisza. Po uroczystym powitaniu przez dr Grażynę Schlender, (dyrektor kaliskiego archiwum) i prof. Krzysztofa Walczaka (prezesa KTPN), zebranych przywitał Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski.

Z referatami wystąpiły kobiety, przedstawicielki kaliskiego środowiska naukowego, i tak pierwsza głos zabrała gospodyni spotkania opowiadając o życiu i kaliskich kontaktach Aleksandry Piłsudskiej, po niej na temat miejscowego środowiska kobiet i ich działalności społecznej i kulturalnej okresu zaborów mówiła dr Elżbieta Steczek-Czerniawska.

Kolejne wystąpienie na temat Marii Konopnickiej miała Aneta Kolańczyk, a postać Melanii Parczewskiej przedstawiła prof. Ewa Andrysiak. W czasie przerwy była możliwość obejrzenia wystawy, przygotowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu pt. „Kaliszanki mają głos”, którą omówiła Ewa Obała.

Drugą część sesji rozpoczęła Henryka Karolewska pokazując postać i działania Felicji Łączkowskiej, a tuż po niej Anna Tabaka opowiedziała o gospodarczej i społecznej działalności sióstr Marii i Emilii Chrzanowskich. Na zakończenie publicystykę Marii Dąbrowskiej przedstawiła Grażyna Przybylska. Konferencja, ukazująca nie tylko najwybitniejsze przedstawicielki świata działań społecznych, kulturalnych i literackich lecz rysująca także szersze tło ruchu kobiecego w Kaliszu przełomu dziewiętnastego
i dwudziestego wieku, zgromadziła wielu zainteresowanych tematyką kaliszan, wśród których wyróżniały się grupy młodzieży kilku kaliskich szkół średnich.

Fot. E. Obała i M. Zaremba

4 grudnia – w MBP im. A. Asnyka w Kaliszu zorganizowała wspólnie z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk wieczór poświęcony książce autorstwa Ewy Andrysiak i Henryki Karolewskiej pt.  „Felicja Łączkowska (1859-1932). Nauczycielka i działaczka społeczna”. Bohaterką piętnastego tomiku serii „Kaliszanie” została po raz pierwszy kobieta, zasłużona kaliszanka, inicjatorka tzw. piątków literackich. Jedna z twórczyń książeczki Henryka Karolewska (nauczyciel-bibliotekarz, kierownik działu informacyjno-bibliograficznego Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, członek KTPN i TPK) z wielką pasją opowiedziała słuchaczom
o bohaterce publikacji i kobietach, z którymi współpracowała. Prof. Ewa Andrysiak (profesor Uniwersytetu Łódzkiego, bibliolog, regionalistka, wiceprezes KTPN i prezes TPK w Kaliszu) skupiła się na postaci Felicji Łączkowskiej jako twórczyni organizacji, towarzystw, czy szkoły, w której edukowane były młode dziewczyny. Postać tej wybitnej społeczniczki otwiera listę kaliszanek
w różny sposób zasłużonych dla miasta i jego społeczności, których życiorysy Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zamierza przypomnieć i upamiętnić.

Fot. Ewa Obała

3 grudnia – w siedzibie towarzystwa odbyło się spotkanie zorganizowane przez Pracownię Historii Sztuki i Kultury Artystycznej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z przewodniczącą dr Iwoną Barańską. Tym razem było ono poświęcone wystąpieniu mgr. inż. arch. Mateusza Rabiegi (absolwenta Politechniki Wrocławskiej, a obecnie studenta Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, który prowadzi badania dotyczące architektury mieszczańskiej w procesach odbudowy Kalisza po 1914 roku) na temat „Odbudowa kaliskich kamienic po zniszczeniach I wojny światowej”. Referent przedstawił słuchaczom posiłkując się pokazem medialnym, jak wyglądała zabudowa śródmieścia Kalisza, kształtująca się od XIII wieku, po zniszczenie jej przez Prusaków oraz jak przebiegał proces odbudowy poszczególnych budynków. 
Jako koreferent mgr Makary Górzyński (doktorant Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk) odniósł się do wystąpienia przedmówcy i zaprezentował porównawczo kilka zagadnień badawczych architektury grodu nad Prosną z lat 1900-1914. Prelegent zatytułował swoje wystąpienie „Problematyka badań kaliskiej kultury mieszkaniowej w początkach XX wieku wobec ówczesnej modernizacji zabudowy starego centrum miasta – uwagi ogólne”.
Omawiane tematy zgromadziły wielu słuchaczy, w tym wiceprezydenta Mateusza Podsadnego, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Grażynę Dziedziak oraz wielu historyków sztuki i gości towarzystwa, zainteresowanych historią Kalisza. Po wysłuchaniu referatów rozgorzała ciekawa dyskusja, zakończona sformułowaniem wniosku o podjęcie się przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk opracowania monografii poświęconej odbudowie Kalisza po I wojnie światowej jako jednego
z najciekawszych przypadków rekonstrukcji tkanki miejskiej w dziejach polskiej urbanistyki i architektury.

Fot. Ewa Obała

28 listopada – w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyło się spotkanie naukowe, którego tematem były „Stwory, potwory i cudaki Wielkopolski Wschodniej”. Etnograf, mgr Marta Kaleta, omówiła zebrane materiały, dotyczące ustnych podań
z terenu naszego regionu, w których bohaterami są istoty nadprzyrodzone pojawiające się w lokalnych opowieściach. Całość ozdobił pokaz multimedialny, a po prelekcji rozwinęła się ciekawa dyskusja, poświęcona zachowanym jeszcze do niedawna ludowym wierzeniom.

12 listopada – 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości stało się okazją do zorganizowania przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk seminarium w ramach współpracy między towarzystwami naukowymi pt. „Wkład towarzystw naukowych  i lokalnych środowisk w powstanie i działalność uniwersytetów w okresie Drugiej Rzeczypospolitej”.  Jedną z zaproszonych prelegentek była wiceprezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Ewa Andrysiak z wykładem „Alfons Parczewski i początki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie”.

11 listopada – w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polską,  miała miejsce uroczystość, poświęcona żołnierzom gminy Opatówek walczącym o wolną Polskę w latach 1914-1920 oraz promocja książki Jadwigi Miluśkiej Stasiak (skarbnik Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk) pt. „Walczyli o niepodległą Polskę”.

27 października – przed zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych miała miejsce akcja sprzątania zabytkowego cmentarza prawosławnego przy Rogatce, zorganizowana przez stowarzyszenie „Kaliszanie”, w której m.in. wzięli udział przedstawiciele Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Fot. http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/kaliszanie-sprzatali-zabytkowy-cmentarz-prawoslawny-w,4859582,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR31jozFzbRABYoaSQYPXxeLU4CDUpsImZi98Ga0iMvo1Hcp3XBJqzmhVuA

 

październik – z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że prof. Krzysztof Rottermund (członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk), został członkiem Komitetu Naukowego przy Międzynarodowym Towarzystwie Adolpha Henselta (Internationale Adolph-Henselt-Gesellschaft e.V.) w Schwabach koło Norymbergii. Gratulujemy

Fot. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=401744836929101&set=a.401744846929100&type=3&theater

23 października – miało miejsce spotkanie naukowe Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, na którym z wykładem wystąpiła jego przewodnicząca dr Iwona Barańska. Wykład pt. „Kilka uwag nad kaliskim Rubensem. Pierwsze próby naukowej recepcji dzieła”, wzbudził wielkie zainteresowanie wśród słuchaczy – historyków i historyków sztuki, a także członków KTPN innych specjalności – zainteresowanych historią i sztuką grodu nad Prosną. Przedstawiony materiał, przypominający dzieje obrazu, stanowiącego przez kilka wieków najcenniejszą ozdobę dzisiejszej katedry pod wezwaniem św. Mikołaja, stał się także przyczynkiem ciekawej dyskusji, będącej uzupełnieniem tematu.

19 października – w Państwowej Szkole Muzycznej w Kaliszu odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego 2018/2019. Nagrody, wyróżnienia i podziękowania z rąk prezydenta Grzegorza Sapińskiego odebrali przedstawiciele środowisk twórczych i mecenasi kultury. Wśród dorocznych laureatów znaleźli się również członkowie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: w dziedzinie animator kultury – Adam Borowiak, za działalność literacką i wydawniczą – Ewa Obała oraz za zachowanie dziedzictwa kulturowego – dr Grażyna Schlender, dr Joanna Bruś, Leszek Tomczak i Grzegorz Waliś. Wszystkim serdecznie gratulujemy

Fot. MBP im. A. Asnyka w Kaliszu

https://www.facebook.com/MBPKalisz/photos/pcb.2087699578225635/2087699558225637/?type=3&theater

13 października – w Konkatedrze pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim pożegnano Kornelię Rybicką (zm. 23 września 2018 r.) – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, pracownicę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, współpracownika metodycznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz członka Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 2002 r.). Pani doktor była osobą cenioną, niezwykle twórczą i pełną wysokiej kultury osobistej. Pozostanie w naszej pamięci.

https://www.facebook.com/MBPKalisz/photos/pcb.2087699578225635/2087699558225637/?type=3&theater

12 października – w III Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu, podczas uroczystości IX Zjazdu Absolwentów i Wychowanków Szkoły Dwojga Imion – Anny Jagiellonki i Mikołaja Kopernika, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprezentowało swoje regionalne wydawnictwa, które  cieszyły się zainteresowaniem wśród przybyłych uczestników obchodów.

12 października – w inaugurację IX Zjazdu Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Jagiellonki i Mikołaja Kopernika w Kaliszu oraz z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia tejże szkoły, miała swą premierę wznowiona i poszerzona monografia (poprzednio wydana w 1999 r.), będąca pracą zbiorową pod redakcją Krzysztofa Walczaka. Książka ta pt. „Szkoła Dwojga Imion. Dzieje Gimnazjum i Liceum Anny Jagiellonki i Mikołaja Kopernika w Kaliszu” została wydana przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i obejmuje zarys dziejów tej placówki, sięgający czasów powstania pierwszego w Kaliszu gimnazjum żeńskiego aż po dzień dzisiejszy. Serdecznie polecamy i zapraszamy do lektury

3 października – w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk miało miejsce spotkanie naukowe poświęcone wystąpieniu mgr Ewy Martinek, autorki książki „Szulec – wieś cudu Świętego Józefa”. Publikacja ta, opisująca historię kultu św. Józefa oraz sytuację gospodarczą, społeczną oraz rekonstruująca genealogię rodzin wioski Szulec w parafii Opatówek, wiąże się z historią obrazu Świętej Rodziny w kaliskim kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zaś sama edycja stanowi cząstkę obchodów „Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego”. To ciekawe wystąpienie wywołało interesującą dyskusję przybyłych na spotkanie słuchaczy.

Fot. Ewa Obała

30 września – w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na spotkaniu z cyklu "Fotoplastikon" wystąpił członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Maciej Błachowicz wygłaszając na nim wykład popularno-naukowy pt. „Adam Chodyński – Kalisz jego wielka miłość”. Podczas spotkania Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprezentowało swoje wydawnictwo pt. „Adam Chodyński (1832-1902) : historyk Kalisza” z serii „Kaliszanie”, autorstwa prof. Krzysztofa Walczaka.

Fot. Mieczysław Zaremba

19 września – w Villi Calisia odbyła się promocja książki pt. „Adam Asnyk (1838-1897). Poeta, działacz polityczny i społeczny” z serii „Kaliszanie”, autorstwa Anety Kolańczyk - niezwykłej znawczyni życia i twórczości poety. Licznie przybyli miłośnicy poety - kaliszanina z zainteresowaniem wysłuchali opowiadania o wielu jeszcze innych wątkach losów i kontaktów bohatera, niż można było wyczytać
w publikacji. Twórczyni tomiku, z pasją przypominająca kaliskiego poetę, za każdym razem mówiąc o nim zachwyca swoimi wiadomościami, a dzieląc się nimi ożywia jego postać.
Podczas spotkania można było wysłuchać również krótkiego recitalu młodziutkiej skrzypaczki Michaliny Reksy, której akompaniował Andrzej Bączyk oraz zdobyć dedykację do najnowszej książeczki o Asnyku, wpisaną ręką autorki. Dzięki tej udanej promocji Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk wpisało się po raz kolejny w obchody Roku Adama Asnyka w Kaliszu.

Fot. Ewa Obała

15 września - II Kongres Towarzystw Naukowych podjął uchwałę w sprawie sytuacji społecznego ruchu naukowego. Powstała jako wynik głosów towarzystw regionalnych i branżowych, przypomina znaczenie towarzystw oraz formułuje postulaty m.in. w zakresie popularyzacji wyników badań naukowych.

14-15 września – w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk miał miejsce II Kongres Towarzystw Naukowych pod hasłem „Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej”. Współorganizatorami tego naukowego spotkania była Polska Akademia Nauk, a z jej ramienia Rada Towarzystw Naukowych, Polska Akademia Umiejętności, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Towarzystwo Naukowe Płockie.
W kongresie wzięła udział również delegacja Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a prezes prof. Krzysztof Walczak wystąpił tam z referatem pt. "Księgozbiory regionalnych towarzystw naukowych jako element krajowego zasobu bibliotecznego”.

Fot. Ewa Obała

11 września – w urodziny Adama Asnyka w Villi Calisia odbyło się spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu pt. „Będziecie światłem, które ludzkość cieszy”. Edycje utworów Adama Asnyka w kaliskich bibliotekach. Omawiane i prezentowane były na nim wydawnictwa, które znajdują się w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka, PBP Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu oraz w bibliotece Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Na spotkaniu 9-letnia skrzypaczka Maja Lis ze Szkoły Muzycznej pana Tofika Alidzanow wraz z towarzyszącą jej przy fortepianie Ellą Iwaszewą zagrała utwór Henryka Wieniawskiego „Pieśń Polska”, później o edycjach utworów mówiła prezes TPK prof. Ewa Andrysiak, a o pecie Adamie Asnyku opowiedziała Aneta Kolańczyk. W trakcie uroczystości można było nabyć nowy druk bibliofilski pt. „Rodzinnemu Miastu” pióra Adama Asnyka, ze wstępem A. Kolańczyk, a na koniec grupa uczestników złożyła kwiaty pod pomnikiem naszego kaliskiego wieszcza.

Fot. Ewa Obała i Marcin Mikołajczyk

8 września – podczas XVIII Zjazdu Asnykowców, czyli wychowanków Gimnazju i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprezentowało swoją ofertę wydawniczą.

1 września – pod hasłem „W starym kinie” odbyło się „Święto ulicy Niecałej”. Tę niewielką uliczkę odwiedziły tłumy kaliszan, a to za sprawą kolorowego kiermaszu rozmaitości, występów artystycznych, konkursów itp. Swoje regionalne wydawnictwa zaprezentowało również Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, wzbudzając znaczne zainteresowanie wśród przechodniów. Największą uwagę przyciągała seria „Kaliszanie” w tym najnowsze książeczki poświęcone Felicji Łączkowskiej i Adamowi Asnykowi. KTPN było również sponsorem nagród w konkursie na najlepsze, najciekawsze i oryginalne przebrania w stylu dawnego kina.

sierpień – pojawił się drugi tom książki „Państwo-religia. Instytucje państwowe i obywatele wobec religii w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku” pod redakcją dr. Jarosława Durki.

30 sierpnia – wydany został 16 tomik z serii „Kaliszanie” zatytułowany „Adam Asnyk (1838-1897). Poeta, działacz polityczny
i społeczny” autorstwa Anety Kolańczyk. Tym razem opisana została postać wybitnego poety i dramatopisarza, członka Rządu Narodowego w czasie powstania styczniowego, doktora filozofii, redaktora „Nowej Reformy”, członka honorowego Towarzystwa Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu, a przede wszystkim rodowitego kaliszanina. Asnyk doczekał się w rodzinnym mieście pomnika oraz licznych śladów w postaci tablic pamiątkowych itp., świadczących o docenieniu go przez mieszkańców Kalisza. Imieniem bohatera książeczki nazwana została też najstarsza miejscowa szkoła, a także biblioteka miejska w Kaliszu. Trzeba również zaznaczyć, że edycja nowego tomiku znanej serii wydawniczej stała się również elementem programu obchodów Roku Adama Asnyka w Kaliszu. 

26 lipca – ukazała się kolejna książeczka z serii „Kaliszanie” autorstwa prof. Ewy Andrysiak i mgr Henryki Karolewskiej pt. „Felicja Łączkowska (1859-1932) : nauczycielka i działaczka społeczna”. W tomiku tym przedstawiona została pierwsza kobieta, zasłużona kaliszanka, emancypantka, działaczka społeczna i oświatowa, która prowadziła w latach 1890-1914 w Kaliszu własną nielegalną pensję oraz była inicjatorką i długoletnią przewodniczącą „piątków literackich”.

5 lipca – wyszło z druku dwieście ósme wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk „Polonia Maior Orientalis : studia
z dziejów Wielkopolski Wschodniej" t. V, pod red. prof. Piotra Gołdyna, zawierające artykuły dotyczące Kalisza i regionu.

KSIĄŻKI KALISKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK NAGRODZONE

więcej...

29 czerwca – w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyło się wręczenie nagród konkursu zorganizowanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk na najlepszą książkę poświęconą Wielkopolsce, wydaną w 2017 r. Na konkurs nadesłano blisko sto publikacji, spośród których wybrano dziesięć najlepszych. Miło nam poinformować, że w dziesiątce najlepszych książek, poświęconych problematyce Wielkopolski w kategorii literatury naukowej znalazły się dwie edycje, wydane przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Są to:
Joanna Bruś, „Albert Nestrypke : propagator architektury modernistycznej w Kaliszu”. Kalisz 2017 Makary Górzyński, „Dziewiętnastowieczny Teatr Miejski w Kaliszu. Architektura i polityki kulturowe na peryferiach imperium”. Kalisz 2017
Ta ostatnia książka okazała się też najlepszą publikacją poświęconą Wielkopolsce, wydaną w 2017 r. Na jej temat wygłosił laudacje członek kapituły nagrody, prof. Piotr Korduba, dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dyplomami nagrodzono też wydawcę książek, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, w imieniu którego wyróżnienia odebrał prezes towarzystwa, prof. Krzysztof Walczak.
Wręczenia nagrody Makaremu Górzyńskiemu, a także dyplomów dziewięciu pozostałym laureatom dokonał Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wraz z prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Andrzejem Gulczyńskim.
Książka dr Joanny Bruś (historyka sztuki, nauczycielki tego przedmiotu w kaliskim Liceum Plastycznym) poświęcona została postaci zapomnianego kaliskiego architekta, twórcy wielu projektów budynków na terenie Kalisza, natomiast publikacja Makarego Górzyńskiego (historyka architektury, doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego) omawia losy powstania i zniszczenia dziewiętnastowiecznego teatru kaliskiego w kontekście działań inicjatora budowy, gubernatora Michała Piotrowicza Daragana.

20 czerwca – w konkursie o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą publikację o Wielkopolsce w roku 2017 nominowane zostały dwie publikacje Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: „Albert Nestrypke : propagator architektury modernistycznej w Kaliszu” Joanny Bruś i „Dziewiętnastowieczny Teatr Miejski w Kaliszu : architektura i polityki kulturowe na peryferiach imperium” Makarego Górzyńskiego. Serdecznie gratulujemy…

Fot. https://www.facebook.com/PTPN1857/photos/a.163663810357770.36081.141326859258132/1849299978460803/?type=3&theater

19 czerwca – w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk miało miejsce posiedzenie naukowe poświęcone wystąpieniu Macieja Błachowicza pt. "Kaliskie lata ks. Ignacego Przybylskiego". Prelegent przedstawił w bardzo ciekawy sposób zebrane materiały na temat postaci wybitnego księdza, proboszcza kościoła św. Mikołaja w Kaliszu (od 1818 r.) oraz rektora szkół kaliskich. Zajął się też, na podstawie kilku źródeł, określeniem miejsca pochówku, które najwiarygodniej podaje znany historyk kaliski Adam Chodyński, pisząc „… pogrzebano zwłoki b. rektora na cmentarzu kaliskim […] iż go złożono w katakumbie muru, zaraz przy głównej bramie, po prawej ręce od wejścia”. Wykład wzbudził wśród słuchaczy dyskusję, w której poruszano m.in. szczegóły biografii duchownego,
a także sprawy przejętego przez kaliską szkołę pojezuickiego księgozbioru dawnego kolegium.

Fot. Jerzy Wasilkowski

15 czerwca – odbył się pogrzeb dr. med. Kazimierza Rogackiego, znanego i cenionego lekarza, od 1988 r. członka Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zmarły za swoje dokonania został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką Zasłużony dla Miasta Kalisza. Łączymy się w smutku…

Fot. http://www.ktl.gulip.pl/ 

14 czerwca – prof. Piotr Gołdyn (członek Zarządu KTPN) otrzymał „Medal za zasługi na rzecz wolności”, który został przyznany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Towarzystwo Samorządowe. Medal wręczył wyróżnionemu prezes Towarzystwa Samorządowego - Ireneusz Niewiarowski. Serdecznie gratulujemy…

Fot.https://www.facebook.com/388150141392854/photos/a.388165998057935.1073741828.388150141392854/829943470546850/?type=3&theater

14 czerwca – w Villa Calisia odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego”, organizowanego corocznie przez Archiwum Państwowe w Kaliszu. Laureaci otrzymali nagrody od wielu stowarzyszeń i instytucji, wśród nich Nagrodę Główną Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk otrzymali: Julia Sotek, Oliwia Kelner, Kacper Górski ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu, a wręczenia dokonała Jadwiga Miluśka-Stasiak.

Fot. http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/konkurs-ad-fontes-odkrywamy-tajemnice-kalisza-i-regionu,4688730,artgal,t,id,tm.html

9-10 czerwca – podczas XIII Zjazd Absolwentów Kaliskich Szkół Handlowych i Ekonomicznych, została odznaczona medalem „Zasłużony Absolwent Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu” prof. Ewa Andrysiak (wiceprezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk). Odznaczenie to przyznane zostało przez Koło Absolwentów tejże szkoły, a wręczenia dokonał Wiceprezydent Miasta Kalisza Tomasz Rogoziński.

Fot. http://zse.kalisz.pl/aktualnosci-/xiii-zjazd-absolwentow-kaliskich-szkol-handlowych-i-ekonomicznych-9-%E2%80%93-10-czerwca-2018-roku.html

8 czerwca – w Sali Koncertowej im. prof. Jerzego Rubińskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miasta, na której zostali uhonorowani przez władze miasta kaliszanie, a wśród nich także członkowie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Tadeusz Krokos otrzymał wyróżnienie Honorowego Obywatela Miasta Kalisz, a Kazimiera Sitarz Nagrodę Miasta Kalisza. Serdecznie gratulujemy

Fot. http://www.faktykaliskie.pl/wiadomosci/samorzad/uroczysta-sesja-rady-miasta-kalisza-zdjecia,1000,40,zdjecie.html?popup=1

30 maja – podczas Sesji Rady Miejskiej w Kole wyróżniony został Odznaką Honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” dr Krzysztof Witkowski (członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk). Uhonorowany, odznakę otrzymał
z rąk Kazimierza Pałasza (radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego), a przyzna ona została za całokształt działalności zawodowej, a szczególnie za wkład i zaangażowanie w rozwój kultury Wielkopolski. Serdecznie gratulujemy

Fot. https://www.facebook.com/MOJEMIASTOKOLO/photos/pcb.1264071263734968/1264070603735034/?type=3&theater

22 maja – w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, w auli Domu Pielgrzyma miała miejsce prezentacja reprintu książki „Cuda y łaski za przyczyną y wzywaniem Mniemanego Oyca Jezusowego Józefa Świętego…” z 1780 r. Licznie zebranych gości w tym wielu członków Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk powitał ks. prałat Jacek Plota. Prelegentkom wykładu o książce była dr Bogumiła Celer (członek Zarządu KTPN), która przedstawiła temat „Edycja dzieła X. Stanisława Kłossowskiego i jej losy
z perspektywy bibliologicznej”. Kolejna wystąpiła dr Ewa Andrzejewska, mówiąc o kaliskiej księdze cudów i łask jako źródle do badań historycznych.

Fot. http://www.swietyjozef.kalisz.pl/Aktualnosci/979.html

15 maja – w siedzibie Archiwum Państwowym w Kaliszu odbyła się prelekcja Marii Doktór pt. "Nekropolia jako materialne źródło do badań genealogicznych na przykładzie cmentarza parafialnego w Dębem (gmina Żelazków)".  W spotkaniu uczestniczył prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztof Walczak.

Fot. http://www.archiwum.kalisz.pl/aktualnosci/403

11-12 maja – na Głównym Rynku w Kaliszu, podczas Festiwalu Sztuki i Nauki, wzięło udział Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, przedstawiając swoją ofertę wydawniczą.

Fot. http://www.kalisz.pl/pl/q/aktualnosci/trwa-festiwal-sztuki-i-nauki-oraz-zlot-food-truckow

11 maja – w kaliskich obchodach Dnia Bibliotekarza, które zorganizowane zostało przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu, zaproszeni zostali jako honorowi goście - prezes i wiceprezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów przy pomniku Adama Asnyka i przy pomniku książki, po czym dokonano otwarcia pierwszej w Kaliszu plenerowej biblioteczki uwolnionych książek.

Fot. http://www.faktykaliskie.pl/wiadomosci/wydarzenia/w-kaliszu-powstala-pierwsza-plenerowa-biblioteczka-zdjecia,1541,20,zdjecie.html?popup=1

11 maja – opuściła drukarnię książka Marcina Mikołajczyka „Grecka wspólnota w Kaliszu”. Autor od lat koncentruje swoje zainteresowania badawcze na historii Kalisza i regionu, zajmując się tematyką mniejszości narodowych i religijnych, w szczególności zaś losów przybyszów z Grecji. W swej publikacji omówił rolę wychodźstwa greckiego na przestrzeni wieków w Polsce, Wielkopolsce i w Kaliszu w różnych aspektach działalności imigrantów i współżycia z mieszkańcami naszego kraju. Praca ta powstała dzięki materiałom źródłowym z archiwów, czasopism i literatury przedmiotu.
Marcin Mikołajczyk jest kierownikiem działu magazynów i konserwacji zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, absolwentem UAM (kierunek historia i ochrona dóbr kultury) oraz podyplomowych studiów pedagogicznych i bibliotekoznawstwa. Jest również wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Kalisza, członkiem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Kaliszu, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Kaliszu i Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu.

10 maja – w Domu Katolickim w Ostrowie Wlkp. odbyła się promocja książki „Wspomnienia z kulturkampfu” ostrowskiego proboszcza i budowniczego fary ks. Walentego Śmigielskiego oraz wykład prof. dr. hab. Jerzego Pietrzaka członka Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Na spotkanie udała się dość liczna delegacja kaliskiego stowarzyszenia.

Fot. Ewa Obała

10 maja – w Bibliotece Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu została zorganizowana promocja siedemnastego tomu „Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, zatytułowanego „W kręgu kaliskich badań nad sztuką i kulturą artystyczną (2)”. Publikacja ta jest dwieście siódmym wydawnictwem Kaliskiego Towarzystwem Przyjaciół Nauk i ukazała się pod redakcją dr Iwony Barańskiej, z inicjatywy Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej kaliskiego towarzystwa naukowego.
Tom przynosi kilkanaście tekstów, głównie poświęconych problematyce historii sztuki i architektury w regionalnym kontekście tych zagadnień.
Spotkanie poprowadziła przewodnicząca Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej KTPN oraz redaktor wydanego tomu dr Iwona Barańska, dziękując autorom i osobom zaangażowanym w powstanie tej publikacji, a także prezentując poszczególne artykuły; o ich treści mówili także ich twórcy.
Na promocję przybyli członkowie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, jak również goście, w tym m.in. Grażyna Dziedziak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Fot. Ewa Obała

10 kwietnia – na kaliski rynek wydawniczy trafił kolejny tom czasopisma naukowego, a mianowicie „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” nr 17, pt. „W kręgu kaliskich badań nad sztuką i kulturą artystyczną (2)” pod redakcją dr Iwony Barańskiej. Publikacja ta jest kontynuacją zeszytów nr 12 i obejmuje takie kaliskie tematy, jak: problematyka ochrony zabytków, dzieje greckich cerkwi w Kaliszu, historia hotelarstwa do 1945 r., odkrycie poliptyku, spojrzenie na witraże w katedrze, plany regulacyjne miast,
a także badania nad twórczością i sztuką: H. Wieniawskiego, M. V. Verevkiny, T. Kulisiewicza, A. Niekrasza oraz wiadomości
o wystawie kościelnej z 1931 r. i rękopisach A. Chodyńskiego odnalezionych w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku.
Problematyką zawartą w tomie siedemnastym „Zeszytów KTPN” zajęli się w większości działacze Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej KTPN, którym przewodniczy redaktor tego tomu, dr Iwona Barańska. Pozostałe artykuły to recenzje, sprawozdania, sprawy towarzystwa i noty pośmiertne. Autorami „Zeszytów KTPN” nr 17 są: E. Andrysiak, I. Barańska, M. Błachowicz, J. Bruś, B. Celer, J. Delura, J. Durka, M. Górzyński, M. Goźniczak, M. Kaliszuk, H. Karolewska, M. Mikołajczyk, E. Obała, D. Płócienniczak, I. Rącka, K. Rottermund, M. Sobczak-Waliś oraz A. Tabaka.     
 

W marcu – ukazał się piąty tom „Studiów Kaliskich”, czasopisma wydawanego przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Tom ten, stanowiący kontynuację prac Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych kaliskiej uczelni poświęconych problematyce zarządzania, został przygotowany pod redakcją doc. dr. Jana Frąszczaka i obfituje w tematy wielowątkowe, dotyczące gospodarki, rozwoju regionalnego, kierowania procesami miejskimi, rewitalizacji, rynku nieruchomości, logistyki, ochrony obiektów wojskowych itp. Autorami publikacji są wykładowcy kaliskiej uczelni badający problematykę zarządzania, bezpieczeństwa oraz obronności państwa.

17 marca – w Tarasach Zimowych  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego odbyło się XXX Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Podczas spotkania prezes prof. Krzysztof Walczak podsumował kolejny rok działalności stowarzyszenia i przedstawił plany na przyszłość. W dalszym toku spotkania wysłuchano sprawozdań Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz zatwierdzono wszystko poprzez głosowanie.
Obradom towarzyszył pokaz multimedialny autorstwa Ewy Obały, uczestnicy mogli zapoznać się także z najnowszymi wydawnictwami Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Fot. Ewa Obała

14 marca – w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, odbyło się posiedzenie Zarządu.

2 marca – w Sali Recepcyjnej kaliskiego ratusza miała miejsce promocja kolejnej książki wydanej przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk pt. „Albert Nestrypke : propagator architektury modernistycznej w Kaliszu”, której autorką jest dr Joanna Bruś. Twórczyni tej publikacji opisała losy i dzieło, jakie po sobie pozostawił kaliski architekt. Zbierając na temat tej postaci materiały, sięgając po rozliczne projekty i plany budynków oraz dokumentując aktualny ich stan, autorka wykonała ogromną pracę, której podsumowaniem była obrona pracy doktorskiej i wydana teraz książka.
Dr Joanna Bruś, historyk sztuki specjalizująca się w zagadnieniach architektury oraz propagująca w regionie idee ochrony zabytków, jest członkiem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i prezesem Kaliskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Fot. Ewa Obała

19 lutego – wyszła z druku oczekiwana książka o zasłużonym dla Kalisza architekcie pt.  „Albert Nestrypke : propagator architektury modernistycznej w Kaliszu”, napisana przez dr Joannę Bruś. Jest to monografia opisująca proces odbudowy miasta po pierwszej wojnie światowej, do której przyczynił się w dużej mierze bohater publikacji. Świetnie wykształcony, w latach 1919-1939 pełnił funkcję architekta powiatowego oraz zasiadał w komisji zatwierdzającej plany odbudowy Kalisza. Po drugiej wojnie światowej pozostał w Kaliszu i zmarł tu 1977.
Autorka przybliżyła losy tej niezwykłej postaci, a także pokazała efekt wieloletnich badań związanych z projektami architektonicznymi Alberta Nestrypke oraz ich realizacjami. Książka zawiera wiele zdjęć rodzinnych architekta, a także projekty
i gotowe budynki będące jego dziełem.

28 stycznia – w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbyło się spotkanie z cyklu FOTOPLASTIKON, w którym wystąpił Makary Górzyński (członek KTPN) z wykładem pt. „Ogród cywilizacji. Park kaliski na przełomie XIX- XX wieku okiem historyka”.

http://ckis.kalisz.pl/fotoplastikon-ogrod-cywilizacji-park…/

19 stycznia – w kalskim ratuszu władze miasta zorganizowały spotkanie podsumowujące działania, które złożyły się w obchody Roku Stefana Szolca-Rogozińskiego. Członkowie Komitetu Obchodów, w których skład wchodził prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztof Walczak, otrzymali podziękowania za zaangażowanie i wkład w popularyzację wiedzy o życiu
i dokonaniach kaliskiego podróżnika.

http://www.kalisz.pl/pl/q/aktualnosci/rok-ze-stefanem-szolcem-rogozinskim-podsumowany

18 stycznia – w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa we Wrocławiu odbyło się spotkanie naukowe zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, na którym prof. Krzysztof Walczak wygłosił referat pt. „Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i jego biblioteka – w 30-lecie działalności”, a przemówieniu towarzyszył pokaz multimedialny autorstwa mgr Ewy Obały. Wśród wybitnych członków stowarzyszenia, m.in. takich jak: prof. Krzysztof Migoń, prof. Anna Żbikowska-Migoń, czy prof. Małgorzata Korczyńska-Derkacz w spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze z Kalisza i jednocześnie członkowie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Reprezentantką Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu była mgr Ewa Obała, a PBP Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu dr Bogumiła Celer i mgr Marcin Mikołajczyk, którzy zgłosili chęć wstąpienia do tego księgoznawczego towarzystwa naukowego o zasięgu ogólnokrajowym.

Fot. Ewa Obała

Styczeń – ukazał się trzeci już zeszyt cyklu książek zatytułowanych „Obrazki z dziejów oświaty w Wielkopolsce Wschodniej”, autorstwa prof. Piotra Gołdyna. Publikacja przynosi kolejne 25 opowieści przybliżających epizody z życia poszczególnych nauczycieli, uczniów oraz dzieje działalności placówek oświatowych. Razem w wydanych do tej pory trzech zeszytach znajdujemy siedemdziesiąt pięć podobnych opowieści, które wydarzyły się XX w. i tworzą swoistą historię poszczególnych szkół i organizacji oświatowych, działających na terenie Wielkopolski Wschodniej.

12 stycznia – w murach kaliskiego ratusza miało miejsce spotkanie noworoczne, na którym pojawili się m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, kaliscy radni, duchowni, przedsiębiorcy, ludzie kultury i nauki, przedstawiciele służb mundurowych i organizacji społecznych. Wśród zebranych nie zabrakło prezesa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztofa Walczaka, wiceprezes prof. Ewy Andrysiak oraz wielu znaczących postaci będących członkami tego stowarzyszenia.

http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/spotkanie-noworoczne-w-kaliskim-ratuszu-foto,4373891,artgal,t,id,tm.html

Ostatnie wydrukowane w 2017 r. wydawnictwo Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk to „Sterowanie uczącym się mózgiem” pod red. Kornelii Rybickiej i Stanisława Plebańskiego. Publikacja jest pokłosiem eksperymentu pedagogicznego, przeprowadzonego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu w roku szkolnym 2015/2016 pod opieką pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to praca autorstwa wielu osób, a dotyczy wykorzystania teorii Carola Dwecka dotyczącej „Sukcesu szkolnej edukacji przy nastawieniu uczniów na rozwój”. Książka otrzymała pochlebną recenzję prof. dr. hab. Bolesława Niemierki.

ARCHIWUM