Komunikat

Zarząd Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk informuje, że Walne Zgromadzenie towarzystwa uchwaliło wysokość składki członkowskiej w roku 2018 na kwotę 50 zł rocznie (emeryci 25 zł). Składki można wpłacać na konto towarzystwa w Banku PEKAO SA I oddział w Kaliszu nr konta bankowego 51 1240 2946 1111 0000 2873 3766 lub
w siedzibie towarzystwa w Kaliszu przy ul. Bankowej 9.