KSIĄŻKA W KULTURZE I SPOŁECZEŃSTWIE POLSKICH REGIONÓW

STAN I PERSPEKTYWY BADAŃ HISTORYCZNYCH

25-27 LISTOPADA 2010

W dniach 25-27 listopada 2010 r. odbyła się w Kaliszu konferencja naukowa pt. Książka w kulturze
i społeczeństwie polskich regionów. Stan i perspektywy badań historycznych
. Konferencję zorganizowało Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk z udziałem Instytutu Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Kalisza Janusz Pęcherz. W skład Rady Programowej wchodzili: prof. dr hab. Krzysztof Migoń,
dr hab., prof. UWr Krzysztof Walczak i dr Danuta Wańka.

Pierwszego dnia uczestnicy konferencji zwiedzili Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie.
Po odtworzonych wnętrzach dworu, miejscu urodzin i dzieciństwa Marii Dąbrowskiej, gości oprowadziła mgr Grażyna Przybylska. Przez kolejne dwa dni badacze z kilku uczelni, bibliotek i stowarzyszeń naukowych wygłosili referaty w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza. Konferencję prowadzili kolejno: prof. prof. Alicja Pihan-Kijasowa (PTPN), Ryszard Szczygieł (UMCS), Anna Gruca (UJ), Anna Żbikowska-Migoń (UWr).

W pierwszym dniu konferencji prezydent Janusz Pęcherz uhonorował Odznaką Honorowy Przyjaciel Miasta Kalisza wybitnego bibliologa prof. Krzysztofa Migonia. Z kolei Zarząd KTPN, aby uczcić podwójny jubileusz Honorowego Członka KTPN: siedemdziesiątą rocznicę urodzin i pięćdziesiątą – pierwszej publikacji naukowej, podarował Jubilatowi K. Migoniowi obraz z widokiem Kalisza.

Konferencji towarzyszyły dwie wystawy tematycznie z nią związane. Pierwszą pt. 150 lat w służbie nauce i uczonym wystawiło Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a drugą Dzieje książki polskich regionów Biblioteka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM i Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. Poznańską ekspozycję, przygotowaną przez mgr Dobrosławę Gucię, zaprezentowała prof. Alicja Pihan-Kijasowa,
a kaliską mgr Bogumiła Celer, która wykonała ją wspólnie z mgr. Bartoszem Kujawińskim.

Wśród uczestników konferencji, poza referentami, przedstawicielami kaliskich instytucji kulturalnych
i naukowych oraz bibliotek i stowarzyszeń, znaleźli się badacze, regionaliści i bibliotekarze z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz z Bibliotek Miejskiej
i Pedagogicznej z Konina, a także z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów
w Opatówku i Filii Książnicy Pedagogicznej w Ostrzeszowie. Obradom przysłuchiwały się także naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki – Marzena Ścisła oraz przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – Adela Przybył.

Danuta Wańka

zob. też: http://www.kalisz.pl/portal.php?aid=news&news=12907685864cef90cad93b7