750 lat lokacji Kalisza

Dnia 10 października 2007 r. w Sali Recepcyjnej kaliskiego Ratusza odbyła się sesja popularnonaukowa pt. „750 lat lokacji Kalisza”, nad którą patronat objął Prezydent Miasta Kalisza dr inż. Janusz Pęcherz. Zebranych powitali prezesi prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Walczak (Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk) i mgr Tadeusz Krokos (Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Kaliszu). Po wystąpieniu Prezydenta Miasta Kalisza dr. inż. J. Pęcherza, głos zabrali prelegenci:

  • dr Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii), Lokacje miast w Polsce. Wybrane aspekty prawne
  • mgr Sławomir Przygodzki (Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk), Lokacje miast w Wielkopolsce na prawie niemieckim. Problemy gospodarcze
  • mgr Tadeusz Baranowski (Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii), Losy Kalisza przed lokacją
  • mgr Jerzy Aleksander Splitt (Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej), Lokacja miasta Kalisza
  • prof. dr hab. Jan Szymczak (uniwersytet Łódzki. Instytut Historii), Z przeszłości wojennej średniowiecznego Kalisza

Sesję prowadzili dr Danuta Wańka (sekretarz generalny KTPN) i mgr Tadeusz Krokos (prezes kaliskiego Oddziału PTH)

Danuta Wańka

fot. mgr Małgorzata Kołodziej