200 lat prasy w Kaliszu

24 października w Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Kaliszu miał miejsce wernisaż wystawy „200 lat prasy
w Kaliszu”.

Organizatorami ekspozycji byli: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu i Biuro Wystaw Artystycznych.

Prezentowane na wystawie eksponaty wypożyczone zostały ze zbiorów kaliskich placówek: Archiwum Państwowego
w Kaliszu, Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka
w Kaliszu, Biblioteki Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej i Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Dzięki uprzejmości dyrekcji Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy można było zobaczyć periodyki ukraińskie.

Eksponowane tytuły ujęto w kilka grup, obejmujących:

- prasę informacyjną,

- dzienniki urzędowe,

- prasę polityczną, społeczno-polityczną, i społeczno-kulturalną,

- czasopisma naukowe,

- pisma religijne,

- prasę szkolną,

- pisma mniejszości narodowych,

- prasę zakładową,

- prasę okolicznościową – jednodniówki.

Przypomniano także redaktorów niektórych periodyków, publicystów i dziennikarzy oraz tych, którzy na łamach prasy kaliskiej debiutowali: Marię Konopnicką, Marię Szumską, Stefana Otwinowskiego, Aleksandra Braude, Tadeusza Pniewskiego i Józefa Garlińskiego.

W dziale „O prasie kaliskiej” zaprezentowano w wyborze literaturę przedmiotu; m. in. bibliografie, artykuły omawiające poszczególne tytuły bądź zagadnienia, a także najnowszą książkę autorstwa Krzysztofa Walczaka, poświęconą kaliskim czasopismo wieku XIX i początków XX.

Z okazji jubileuszu opracowana została „Bibliografia prasy kaliskiej 1805–2005”( oprac. Ewa Andrysiak
i Bogumiły Celer), którą wydało Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.