Prezes prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Walczak
Wiceprezesi

prof. nadzw. dr hab. Ewa Andrysiak
dr Elżbieta Steczek-Czerniawska
prof. dr Jan Frąszczak

Sekretarz Generalny dr Iwona Barańska
Skarbnik

dr Bogumiła Celer

Członkowie

dr Makary Górzyński
dr Krzysztof Jędrzejak
mgr Kazimierz Matusiak
dr Anna Matuszewska
mgr Ewa Obała
dr Izabela Rącka
dr Agnieszka Szczepaniak
mgr Kazimierz Wojciechowski
mgr Leszek Ziąbka

Komisja Rewizyjna  
Przewoniczący dr Sławomir Przygodzki
Członkowie

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Młodak
mgr Marcin Mikołajczyk

Zastępcy członków Komisji Rewizyjnej

mgr Jerzy Gnerowicz
dr Wiesław Jaszczur

Sąd Koleżeński  
Przewonicząca dr Maria Kaczmarkiewicz
Członkowie

dr Paweł Kamiński
mgr Anna Tabaka

Zastępcy członków Sądu Koleżeńskiego

prof. nadzw. dr hab. Michał Jarnecki
mgr Małgorzata Kołodziej

Komisja Naukowa  
Przewodniczący prof. dr hab. Artur Kijas
Sekretarz naukowy mgr Marcin Mikołajczyk
   
Komisja Biblioteczno-Wystawowa
Przewodniczący prof. nadzw. dr hab. Ewa Andrysiak
Sekretarz naukowy mgr Ewa Obała