Prezes prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Walczak
Wiceprezesi

prof. nadzw. dr hab. Ewa Andrysiak
dr Elżbieta Steczek-Czerniawska
doc. dr Jan Frąszczak

Sekretarz Generalny dr Iwona Barańska
Skarbnik mgr Jadwiga Miluśka-Stasiak
Członkowie

dr Bogumiła Celer
mgr inż. Jerzy Gnerowicz
prof. nadzw. dr hab. Piotr Gołdyn
mgr Małgorzata Kołodziej
prof. nadzw. dr hab. Piotr Łuszczykiewicz
mgr Kazimierz Matusiak
mgr Edward Pudełko
dr Anna Szurczak
mgr Kazimierz Wojciechowski

Komisja Rewizyjna  
Przewoniczący mgr Sławomir Przygodzki
Członkowie

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Młodak
mgr Janusz Janczewski

Sąd Koleżeński  
Przewonicząca dr Maria Kaczmarkiewicz
Członkowie

mgr Anna Tabaka
mgr Ewa Obała

Komisja Naukowa  
Przewodniczący prof. dr hab. Artur Kijas
Sekretarz naukowy mgr Marcin Mikołajczyk
   
Komisja Biblioteczno-Wystawowa
Przewodniczący prof. nadzw. dr hab. Ewa Andrysiak
Sekretarz naukowy mgr Ewa Obała