Początki biblioteki naukowej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (KTPN) sięgają 1987 roku, kiedy to po otrzymaniu statusu prawnego rozpoczęto tworzenie własnego księgozbioru, pochodzącego przeważnie z książek podarowanych przez inne biblioteki naukowe, publiczne i pedagogiczne, a także przez osoby prywatne, głównie członków i sympatyków Towarzystwa. O pochodzeniu wielu z książek świadczą zachowane na egzemplarzach dedykacje, ekslibrisy, pieczęcie i inne znaki własnościowe.
W skład księgozbioru wchodzi literatura naukowa i popularno-naukowa, w znacznej części XIX-wieczna. Obok encyklopedii, słowników, informatorów i bibliografii głównie gromadzona jest literatura z zakresu bibliologii, filozofii, psychologii, religioznawstwa, nauk społecznych, sztuki, językoznawstwa, teorii literatury, geografii, historii
i biografistyki. Są też dzieła literackie zarówno pisarzy obcych, jak
i polskich oraz calisiana.

Zawartość zbiorów czasopiśmienniczych (na dzień 30 VI 1989) została odnotowana w Katalogu czasopism bibliotek Kalisza, wydanego przez KTPN pod red. Danuty Wańki
w 1992 r. Biblioteka posiada również w swoich zbiorach mikrofilmy roczników kaliskich gazet XIX-wiecznych − „Kaliszanina” i „Gazety Kaliskiej”, pochodzące ze zbiorów prof. dr. hab. Edwarda Polanowskiego, pierwszego prezesa KTPN.

Księgozbiór ma charakter historyczny, choć uzupełniany jest na bieżąco o nowości wydawnicze, przede wszystkim dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (dawniej Komitetu Badań Naukowych). Wśród zakupów bieżących znajdują się głównie słowniki, bibliografie i calisiana, stanowiące ważne źródło do prowadzonych prac badawczych w pracowniach i komisjach KTPN. Obecnie zbiory liczą około 10.000 woluminów, z czego blisko 8.000 zostało skatalogowane
i sklasyfikowane w oparciu o tablice Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD) i słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej (SJHP).

Ze względu na niewielką powierzchnię pomieszczeń KTPN, zbiory w formie depozytu są przechowywane
i udostępniane w siedzibie Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 13. Wyjątek stanowi księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, bibliografie, poradniki itp.), z którego można korzystać na miejscu w siedzibie KTPN (al. Wolności 25). Tu także przechowuje się i udostępnia zbiory czasopiśmiennicze.

Użytkownik Biblioteki KTPN ma dostęp do bazy danych (liczącej ponad 7.800 rekordów)
w zintegrowanym systemie bibliotecznym SOWA, zarówno w siedzibie Książnicy Pedagogicznej, jak
i w Internecie na stronie http://www.kp.kalisz.pl). Program informacyjno-wyszukiwawczy tegoż systemu umożliwia wyszukiwanie według nazwiska autora, tytułu publikacji, hasła przedmiotowego, symbolu UKD i wydawcy. Każdy opis bibliograficzny książki został uzupełniony o sygnaturę, która wskazuje bibliotekarzowi miejsce jej przechowywania. Dla odróżnienia księgozbioru KTPN od zbiorów własnych Książnicy, każda z sygnatur została poprzedzona literami TN.

Danuta Wańka